Psychologicka poradna

Služby


Individuálna konzultácia:

Psychologická konzultácia prebieha najčastejšie raz do týždňa v trvaní 50 minút. Podľa potreby možno stretnutia predĺžiť alebo napr. pri odoznievaní problémov stačí stretávať sa jeden krát za dva týždne. Počet potrebných stretnutí závisí na povahe problému, minimálne sa odporúča 10. Spolu s C. Rogersom, zakladateľom na klienta orientovaného prístupu, si myslím, že klient vie najlepšie, „čo ho bolí a ako sa pohnúť dopredu“.


Psychologická diagnostika:

Testovanie inteligencie, osobnostných vlastností a psychických dispozícií – vhodné napr. pri

 • voľbe strednej a vysokej školy, pri voľbe povolania, nespokojnosti so zvoleným odborom
 • pomoc pri určení neúspechov v učení a navrhnutie stratégií riešenia, ako sa učiť efektívnejšie
 • diagnostika špecifických vývinových porúch učenia u dospievajúcich a dospelých

Online poradňa:

Skutočné online poradenstvo -pri obmedzenej možnosti kontaktu „naživo“ ponúkam možnosť menej priameho kontaktu. K dispozícii je buď:

 • forma obsiahlejšej otázky a mojej odpovede na ňu prostredníctvom elektronickej pošty (mailu);
 • alebo priamy kontakt online prostredníctvom programu Skype - (moje Skype meno :„poradna.tomkova“)

Ako sa objednávať

Odpoveď mailom:

 • Zašlite Vašu otázku na moju adresu: poradna.tomkova@gmail.com – pokúste sa opísať Váš problém čo najpodrobnejšie.
 • Zašlite platbu na účet: SK8402000000003498904253. Ako variabilný symbol zvoľte ľubovoľnú kombináciu 5-10 čísel, ktorú mi zašlete na e-mail, aby som Vašu platbu mohla identifikovať.
 • Odpoveď Vám príde najneskôr do 5 pracovných dní.

Objednávka online – konzultácie a individualnej konzultácie:

 • Pošlite mi objednávkový formulár

 • Vaše meno (prezývka):

  Váš email:

  Odkaz – popis problému a návrh termínu:
 • Po prijatí Vašej platby na účet si dohodneme konečný termín konzultácie