Psychologicka poradna

Články a iné


Odporúčané články

Špecifické vývinové poruchy učenia
Špecifické vývinové poruchy učenia – dyslexia, dysortografia a dysgrafia
Dyspraxia a dyskalkúlia
Psychosomatika – čo nám hovorí duša prostredníctvom ochorenia tela
Musíme snívať
Násilie na ženách -psychické následky
Dôležitý plač
Zoznámte sa – Váš pomocník stres
Stres II
Týraní muži

Ďalšie odkazy

  • kamarátka ma požiadala, nech jej poradím nejakú dobrú odbornú knihu z oblasti psychológie – pre mňa v tejto oblasti jednoznačne vedie: J.Cleese,R.Skynner: Rodina a jak v ní zústat naživu; vyšla v roku 1999 v nakladateľstve Portál