<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> <meta name="description" content="..." /> <meta name="keywords" content="psycholg poradensk psycholg psychologick poradHa psychoterapeut Gestalt psychoterapia dyslexia u dospelch apecifick vvinov poruchy u enia u adolescentov diagnostika porch u enia kontaktn relaxcia" /> <meta name="robots" content="all,follow" /> <meta name='googlebot' content='index,follow,snippet,archive' /> <meta name="author" content="Peter Malcovsky, Pavol Galovic, http://www.lacny-web.sk" /> <link rel="stylesheet" href="styles/css/default_all.css" type="text/css" media="screen, projection, printer" /> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" href="styles/css/default_ie.css" type="text/css" media="screen, projection, printer" /><![endif]--> <title>PhDr. Elena Tomkov - psychologick poradHa</title> </head> <body id="home"> <div class="center"> <div id="navigation"> <ul> <li class="home active"><a href="index.html">vod</a></li> <li class="services"><a href="sluzby.html">Ponuka slu~ieb</a></li> <li class="about"><a href="o_mne.html">O mne</a></li> <li class="articles"><a href="clanky.html"> lnky</a></li> <li class="pricelist"><a href="cennik.html">Cennk</a></li> <li class="contact"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li> </ul> </div> <img src="styles/images/logo-main.jpg" alt="Psychologicka poradna" /> <div id="content-main"> <div id="content"> <!--<div class="text-main"> <h3 style ="color:Navy">Aktulne otvrame:</h3> <a href="sluzby.html">Psychoterapeutick skupina pre >ud s rozli nmi problmami</a><br><br> </div>--> <h1>PhDr. Elena Tomkov - poradensk psycholg</h1> <!--<div style="border:2px solid red; color:Red; text-align:center;">dovolenka od 18.7. do 31.7.2011 </div>--> <div class="text-main"> <br /> <i> Namiesto snahy zmenie svoju povahu, aby vyhovovala naaim predstavm o harmnii a pokoji, by sme mohli za udaloseami h>adae el. Sn s semenami toho, o prve potrebujeme. <br />A. Mindell</i> <br /> <br /> <ul> <li><span>Potrebujete sa zorientovae vo svojom ~ivote? Njse znova jeho zmysel?</span></li> <li><span>Vhate s rozhodnutm v nejakej dle~itej oblasti?</span></li> <li><span>Chcete sa s niekm podelie o to, o pre~vate?</span></li> <li><span>Ste zavalen nadmernm stresom a neviete, ako sa ho zbavie?</span></li> <li><span>Trpte rznymi zkoseami a neprjemnmi telesnmi prznakmi?</span></li> <li><span>Mte problmy v u en alebo potrebujete poradie vo vo>be povolania?</span></li> </ul> <br /> <strong>Rada Vs budem sprevdzae na Vaaej ceste</strong> <br /> <br /> <!--<h3>V~en klienti, od 13.7. do 4.8. erpm dovolenku; v aktnych prpadoch je mo~n online konzultcia.</h3>--> <br /> <br /> </div> </div> </div> <div id="bottPanel">&nbsp;</div> <div id="footer">2009, PhDr. Elena Tomkov, psychologick poradHa, <a href="mailto:poradna.tomkova@gmail.com">poradna.tomkova@gmail.com</a></div> </div> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-9295599-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}</script> </body> </html>